Siames historia

Siamesen är en av de äldsta och mest kända kattraser. Den vackra ljusa katt med slående färgpunkter i försegling, lila, choklad och blått gjorde sin västra halvklotet debut i det viktorianska England, där han var tippad som den kungliga katt Siam, vad vi nu kallar Thailand. Den är älskad sedan länge av människor som uppskattar hans goda utseende och vokala talanger.

Siamese finns i två typer: Modern och Traditionell. Modern Siamese är ett verk av modern konst, alla linjer och vinklar. Han har en rörformig kropp på långa ben, en kilformad huvud med stora, triangulära öron, och en lång svans.

Den traditionella Siamese, även känd som Apple-headed siames, har en rundad huvud och chunky kropp. Båda typerna har klarblå ögon som kräver tillbedjan på grund av alla katter. Oavsett om du väljer en Siamese eller en traditionell Siamese, bör de dela samma underbara personlighet.

Siamesen är oändligt nyfiken, men benägna att vara smart och krävande. Om du vill ha en siames bara för hans utseende, tänk om.
Detta är en katt som har en passion för sitt folk och kommer att involvera sig i allt de gör.

När du inte är i närheten, kommer han att roa sig genom att vrida på kranar, öppna skåp, söka nya gömställen för att hindra någon som kan söka efter honom, och titta på tv med tydligt intresse.

Han kan till och med vara beredd att gå på koppel och spela fetch med samma entusiasm som vissa andra fyrbenta djur som han föraktar jämförs.

Siames

Kattrasen Siames är nog den äldsta och, jämte sin diametrala motsats persern, den mest kända av alla raskatter. Det är en livlig och läraktig ras som trivs mycket bra i människans sällskap.

Siamesen anses härstamma från Siam, nuvarande Thailand, och finns omnämnd i skrifter redan från mitten av 1300-talet. Den ansågs av munkarna vara en helig katt och hölls som sällskap, inte råttfångare alltså, i många kloster. Måhända är det redan där siamesens något överlägsna attityd började grundläggas?
Siamesen finns omnämnd och avbildad i litteraturen redan i slutet av 1700-talet.
På det som brukar kallas ‘den första moderna’ kattutställningen i London 1871 fanns Siamesen representerad, om än inte som egen ras.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förekom det en hel del import av siameser bland högreståndsfamiljer i Europa, främst Storbritannien. De flesta av dessa klarade sig dock inte någon längre tid men av de som överlevde parades en del med andra raser. Dessa kunde därmed föra anlagen vidare och så småningom uppstod en verklig siamesavel.

Rasen godkändes i Sverige 1946 och av FIFe vid dess bildande 1949.
Siamesen var på 60-talet den populäraste raskatten. Detta medförde dessvärre en del missar i avelsarbetet och siamesen kom att få rykte om sig att vara argsint och elak. Som med alla illasinnade rykten är det svårt att tvätta bort i efterhand. De som har siames idag kan intyga att ryktet inte längre äger någon sanningshalt, även om siamesen har en medfödd förmåga att ställa sig överst på rankinglistan om det finns mer än en ras i familjen, utan att för den skull vara elak mot dom andra katterna.

Siamesen är en aktiv katt. Den lämpar sig inte för dom som vill ha en levande prydnadskudde i soffan.
Däremot är den mycket lämplig för dom som vill att katten ska delta i familjelivet. Siamesen är ofta mycket lekfull även långt efter det att den lämnat kattungestadiet och det brukar vara väldigt lätt att lära den att apportera. Man brukar säga att den som inte vet om han vill ha hund eller katt kan skaffa ett par siameser för dom är lite av ‘både och’.

Siamesen är lätt att sköta och kräver i det närmaste ingen pälsvård alls. Den kräver däremot sin ägares intresse och får den det ger den mångfaldigt tillbaka. Den är ganska talför och svarar ofta på tilltal. Det är sällan man får sista ordet mot en siames.

Även om den trivs utomordentligt tillsammans med människor brukar man inte rekommendera att ha Siamesen som ensamkatt. Det finns behov hos katter som vi människor inte kan tillfredsställa och det är inte så att siamesen tyr sig mindre till sin ägare bara för att den har en kattkompis. Siamesen trivs bäst när den har både människor och katter omkring sig.

Siamesen föder helt vita, vanligen 3-6 stycken, ungar. Efter några dagar börjar maskfärgen framträda men det kan ta några veckor innan man kan avgöra vilken färg ungarna har. Ungarna utvecklas snabbt och det är inte ovanligt att dom öppnar ögonen redan efter bara ett par dagar.

Även könsmognaden kommer tidigt och många honor börjar löpa redan vid 4-5 månaders ålder. Detta innebär givetvis inte att det är lämpligt att para dom så tidigt.

Alla siameser är den perfekta katten men inte alltid den perfekta siamesen. Som sällskapskatt är den livlig och kräver aktivitet av sin ägare.

För den som tänker ägna sig åt utställning, och eventuellt avel, bör man förutom ett gott temperament leta efter de specifika egenheter som anges i rasstandarden.

Siamesen skall vara högbent med långsträckt tubformad kropp med bra muskulatur. Svansen skall vara lång och piskliknande, smal vid roten och avsmalnande till en tunn spets.
Huvudet skall vara medelstort och när man tittar framifrån på en siames skall man se en triangelformad kil med så raka kanter som möjligt. Öronen önskas stora och öppna och lågt placerade. Ögonen skall vara djupt blå till färgen, mandelformade och snett placerade i linje med huvudformen. Profilen skall vara så rak som möjligt från nos till panna.

Katten är av medium storlek, 3-6 kg men det viktigaste här är att det är harmoni i kroppsformen.
 
Det finns egentligen inte någon annan katt som liknar siamesen även om det finns många som lånat siamesens karakteristiska maskfärg, exempelvis birma och coulourpointperser, men både huvud och kropp skiljer sig så väsentligt från alla andra raser att det sällan förekommer missförstånd om detta.

Den finns även i kategorin för siames och oriental en semilånghårig variant. Den kallas Balines. Balinesen presenteras på annan plats bland rasbeskrivningarna.
Den till kroppsform och beteende mest lika rasen är Orientalisk korthår, som också har en egen presentation på annan plats. Orientalen saknar dock siamesen maskfärg utan är fullt utfärgad över hela kroppen.

Texten lånad av, Eric Thylander, S*Chandini’s siameser & orientalierSiamese

The Siamese is one of the oldest and best known cat breeds. The beautiful light-colored cat with the striking color points in seal, lilac, chocolate and blue made his Western Hemisphere debut in Victorian England, where he was touted as the Royal Cat of Siam, what we now call Thailand. He has been beloved ever since by people who appreciate his good looks and vocal talents.

The Siamese comes in two types: show and traditional. The show Siamese is a work of modern art, all lines and angles. He has a tubular body on long legs, a wedge-shaped head with large, triangular ears, and a long tail. The traditional Siamese, also known as the apple-headed Siamese, has a rounded head and chunky body. Both types have bright blue eyes that demand the worship due to all cats. Whether you choose a show Siamese or a traditional Siamese, they should share the same wonderful personality.

Siamese are endlessly curious, but inclined to be smart and demanding. If you want a Siamese just for his looks, think again. This is a cat who has a passion for his people and will involve himself in everything they are doing. When they’re not around, he will entertain himself by turning on faucets, opening cabinets, seeking out new hideaways to frustrate anyone who might be searching for him, and watching television with clear interest. He may even be willing to walk on leash and play fetch with the same enthusiasm as a certain other four-legged animal to which he disdains being compared.
Nicknamed Meezer, the Siamese may be more famous — or infamous — for his voice than for his looks. He will “talk” to you all day long and well into the night, expressing his opinion on what you’re feeding him, what you’re doing, how much (or how little) attention you’re giving him, and what the dog next door is doing. If you appreciate his sculptural looks and don’t mind his sometimes bad language, he may be just the cat for you.

The Siamese is great at learning tricks and even better at training his people to do what he wants.
The Siamese has a distinctive “pointed” coat: a light-colored background with darker points on the ears, mask, legs and tail in seal, lilac, chocolate and blue. Other point colors include tabby, red, cream, silver and smoke.
Siamese can live to be 15 years or older.

Siamese Personality and Temperament:

Siamese are endlessly curious, but inclined to be smart and demanding. If you want a Siamese just for his looks, think again. This is a cat who has a passion for his people and will involve himself in everything they are doing. When they’re not around, he will entertain himself by turning on faucets, opening cabinets, seeking out new hideaways to frustrate anyone who might be searching for him, and watching television with clear interest. He may also be willing to walk on leash and play fetch with the same enthusiasm as a certain other four-legged animal to which he disdains being compared.

Nicknamed Meezer, the Siamese may be more famous — or infamous — for his voice than for his looks. He will “talk” to you all day long and well into the night, expressing his opinion on what you’re feeding him, what you’re doing, how much (or how little) attention you’re giving him, and what the dog next door is doing. If you appreciate his sculptural looks and don’t mind his sometimes bad language, he may be just the cat for you.
To keep your Siamese entertained and out of trouble, provide him with puzzle toys that require him to think and move to release treats or kibble, use a clicker to teach him tricks, toss a small ball for  him to fetch, train him to run an agility course (really!), place a bird feeder in your window for his viewing pleasure, or teach him to walk on a leash and take him for a stroll.

The Siamese loves people of all ages, including children, and asks only that you spend a lot of time with him, talk to him, play with him and just generally keep him entertained. He likes to be the center of attention, but he can get along fine with dogs and other cats. In fact, it’s a good idea to have a second Siamese or other animal to keep him company if you will be gone during the day.